עברית English
עתונות

1 2 1
1 2 1
1 1
1 1
1 2 1

1
1
                                 
 1 1 2