עברית English
שולחנות אוכל
BLACK PATCH MATCH + GOLD
FLITCH WENGE
FONZI
FRAME
 
BLACK BIRD
WHITE NAILS
NAILS + GOLD
KORD
 
BIG OAK
57 PATCH
PATCH MATCH
X TABLE
 
TABLE 54
TABLE 55
TABLE 101
GOLD PATCH MATCH
 
TABLE 102
KU-LU-LU PATCH
TABLE 103
GEOMETRY PATCH MATCH
 
WALNUT NAILS
MIX WOODS
TABLE 303
TABLE 501
 
WAVES TABLE
TABLE 121
TABLE 207
ROCKET
 
WALNUT PATCH 404
TABLE 33
MIX PATCH MATCH
GEOMETRICAL PATCH MATCH
 
TABLE 21
BLACK PATCH MATCH
STITCHS
BLACK OAK BEAMS
 
BLEND PATCH MATCH
333
ANTI CRAFT
DISORDER TABLE
 
TABLE 83
PATCH MATCH 33
TABLE 407
TRESTLE PATCH MATCH
 
A TABLE
TABLE 89
BLACK PATCH MATCH + BRASS
TABLE 131
 
DISORDER MAPLE + GOLD
TABLE 229
HASAKE
FLITCH TABLE
 
FLITCH OAK
BLACK OAK PATCH
BLACK OAK NAILS AND COPPER
BUG TABLE
 
BLACK PATCH MATCH 28
FLITCH OAK 35
FLYING CARPET
SLIM BLACK PATCH
 
MENDALEY
OPEN (שולחן נפתח)
SLIM BLACK PATCH 33
TABLE 228
 
CARVED TABLE 171
CARVED TABLE 232
CARVED TABLE 343
CARVED TABLE 454
 
PRESSO
CARVED FLYING CARPET
TWO WINGS
PAPIER
 
CARVED SLIM BLACK PATCH
CARVED TABLE 358
CARVED TABLE 777
CARVED BIG BOY
 
CARVED BLACK PATCH
CARVED TABLE 171 B
TABLE 222
CARVED TABLE 171 D
 
OAK PATCH